Psychoterapie

Psychoterapii vnímám jako pomoc. Pomoc se situacemi, na které už nestačí Vaše běžné strategie. Už to, že si o ni zavoláte nebo napíšete, je léčivé. Jde o velký krok dopředu a také akt odvahy, akceschopnosti a vůle pracovat na změně, což jsou hodnoty, které velmi obdivuji!

Věřím, že všichni máme možnost být šťastní, navzdory nedokonalému světu, tělu i mysli. Ale problémy mají bohužel schopnost nás zcela zahltit. Společným úkolem v terapii pak je objevovat to dobré co nezmizelo a jen ho nechat projevit a zvítězit.

Psychoterapie je spolupráce, ve které mobilizujeme vnitřní zdroje, posilujeme adaptabilitu, měníme sebepojetí nebo přerušujeme nezdravé chování. Psychoterapie je cesta k naději. Na ní pro Vás vytvářím bezpečné prostředí a klidnou atmosféru. Naslouchám. Nehodnotím ani nesoudím co a jak říkáte…za to se hodně ptám. Odpovědi nám pak vytvářejí pěšinky k Vašemu cíli. 

Psychoterapie je velmi tvůrčí proces.


Psychoterapie Vám může pomoci v otázkách...

Vztahu sám k sobě

 • Nejste spokojeni sami se sebou
 • Zdá se Vám, že máte nízké sebevědomí
 • Necítíte se dost odolní a průbojní
 • Obtížně pracujete se svými emocemi
 • Obáváte se ohrožení syndromem vyhoření
 • Vytrácí se Vám ze života smysl a radost

Vztahu mysli a těla; psychosomatiky

 • Špatně spíte a jste velmi unavení
 • Prožíváte chronický stres, žijete v zátěži
 • Máte dlouhodobé bolesti bez prokázané fyziologie
 • Trápí Vás tinnitus, migrény či svalové křeče
 • Máte těžké, až vtíravé myšlenky
 • Zažíváte často strach, paniku, či úzkost

Vztahů k druhým lidem

 • Prožíváte časté partnerské neshody
 • Řešíte složité vztahy s rodiči seniory
 • Výchova dětí se zdá být jako boj bez konce
 • Nemáme uspokojivé vztahy s kolegy
 • Nesnadno navazujete a udržujete vztahy
 • Zažili jste ztrátu někoho blízkého

Vztahu k životu

 • Jste v krizi, náročné či mimořádné životní situaci
 • Stojíte na křižovatce a čeká Vás důležité rozhodnutí
 • Domníváte se, že vše je dáno a nic nemůžete změnit
 • Do budoucna hledíte spíše s obavami než s důvěrou
 • Intenzivně Vás ovlivňují špatné zprávy, např. světové problémy
 • Nejste se svým životem spokojeni a nevíte, jak to změnit